ผลงานวิจัยด้านวิชาการ

โดย แพทย์ ยลชัย จงจิระศิริ

Anatomical Landmark for Release A1 New Anatomical Landmark for Surgical Release of A1 Pulley in the Hand

Anatomical landmark of A1 pulley is important especially in minimal invasive surgery. The lengths and landmarks of A1 pulleys were evaluated in 510 preserved cadaver digits.The cadavers were 25 females and 26 males aged at the time of death ranged from 48 to 89 years.
(Click here for complete research..)
Release Trigger Finger The  Results  of  Percutaneous  Release  of  Trigger  Digits  by  using  Full Handle  Knife  15° :  An  Anatomical  Hand  Surface  Landmark  and  Clinical  Study

The purpose of the present study was to know the results of percutaneous  release of trigger digits by using full handle knife 15°
. 
(Click here for complete research..)

surgery

หลักเกณฑ์การรักษากระดูกหักทางออร์โธปิดิกส์หรือกระดูกและข้อ

เปรียบเทียบการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักของแพทย์แผนปัจจุบันกับ
แพทย์แผนไทย
(Click here for complete research..)

เครื่องมือการประเมินและผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน

เครื่องมือการประเมินและผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน

การประเมินความสั้นของกระดูกในแต่ละส่วนที่หักจากภาพเอ็กซ์เรย์
การประเมินการทำมุมของกระดูกในแต่ละส่วนที่หักจากภาพเอ็กซ์เรย
(Click here for complete research..)

การประเมินและผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน

การประเมินและผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน

การประเมินสภาพรูปร่างของกระดูก
การประเมินความสามารถในการใช้งานของผู้ป่วยหลังการรักษา
(Click here for complete research..)

Unit Cost in Hospital

การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการประจำทางตรงต่อหน่วย

ของกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกลาง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2551
 – เดือนมีนาคม 2552
(Click here for complete research..)

หมอพื้นบ้านรักษาผู้ป่วยกระดูกห

ประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก

หมอพื้นบ้านรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้านสุขภาพ
ที่มีความสำคัญยิ่งต่อสังคมชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
(Click here for complete research..)

หมอพื้นบ้านรักษาผู้ป่วยกระดูกห คู่มือหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก

ในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังการรักษา
(Click here for complete research..)
หมอพื้นบ้าน รักษาไหล่ติด ประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก

กรณีศึกษา หมอสุนทร นิ่มน้อม
(Click here for complete research..)

 

 

 

 

 
©2010 Thaiorthopaedic.com , All rights reserved.
Produced by Yolchai Jongjirasiri MD. / Designed & Developmented by Sarawut Prarchyakul.